Μελέτη, κατάρτιση και διεπιστημονική συνεργασία.

 

Ώρα για εξερεύνηση μέσω παιχνιδιού.

 

Φαντασία, δημιουργικότητα και οργάνωση.

 

Χώρος διεξαγωγής θεραπειών παιδιών και εφήβων.

 

Κλίμα ηρεμίας που εμπνέει την εσωτερική αναζήτηση.

 

Χώρος υποδοχής, αναμονής και ενημέρωσης.

 

Χώρος διεξαγωγής θεραπειών ενηλίκων και συμβουλευτικής γονέων.

Σεβασμός στην πιο μικρή  και απλή ανθρώπινη ομάδα, την οικογένεια.

Χώρος ομαδικών θεραπειών και εργαστηρίων αυτογνωσίας.