Εργαστήρι_1

Μελέτη, κατάρτιση και διεπιστημονική συνεργασία.

 

Εργαστήρι_2

Ώρα για εξερεύνηση μέσω παιχνιδιού.

 

Εργαστήρι_3

Φαντασία, δημιουργικότητα και οργάνωση.

 

Εργαστήρι_4

Χώρος διεξαγωγής θεραπειών παιδιών και εφήβων.

 

Εργαστήρι_5

Κλίμα ηρεμίας που εμπνέει την εσωτερική αναζήτηση.

 

Εργαστήρι_6

Χώρος υποδοχής, αναμονής και ενημέρωσης.

 

Εργαστήρι_7

Χώρος διεξαγωγής θεραπειών ενηλίκων και συμβουλευτικής γονέων.

Εργαστήρι_8

Σεβασμός στην πιο μικρή  και απλή ανθρώπινη ομάδα, την οικογένεια.

Εργαστήρι_9

Χώρος ομαδικών θεραπειών και εργαστηρίων αυτογνωσίας.